Skip Navigation
 

SLUŽBY - NABÍDKA

POJIŠTĚNÍ STAVBY

U pojištění staveb pojišťují pojišťovny zásadně na REPRODUKČNÍ hodnotu tzn. nelze objekt podpojistit. Hodnota obestavěného kubíku se pohybuje od 5 do 7 tis. Kč. Ve prospěch klienta je pojistné plnění vypláceno ve výši faktury za opravu odbornou firmou tzn. plnění NENÍ AMORTIZOVÁNO. Nechat si plnit událost tzv. rozpočtem může být pro klienta nevýhodné. Naopak pojišťovat domy, které jsou opotřebeny o více jak 70% nemá v podstatě význam, protože kterékoli pojistné plnění by bylo amortizováno.


Pojistka stavby se vztahuje i na všechny pevně spojené součásti tzn. např. sanitární techniku, obklady, tepelná čerpadla, boilery, plyn. kotle, radiátory, vestavěné skříně, kuchyňskou linku včetně digestoře a sporáku atd. Zkrátka stavba je u pojišťovny to co by zůstalo na místě v případě odstěhování se.


U většiny pojišťoven není součástí pojištění zatečení po prudkém dešti !!! Lze to ale dopojistit. Naopak je standardně plněna přímá / příčinná souvislost například s pádem stromu, vichřicí tzn. poškození střechy touto událostí a následné zatečení je likvidní. Podobně i přímá souvislost s požárem tzn. poškození věcí hasební vodou je součástí plnění.


Občanské pojištění staveb je pojišťovnami prodáváno balíčkovým způsobem tzn. automaticky jsou v pojistce všechny živly (požár, výbuch, přímý úder blesku, pády věcí, vichřice, povodeň, záplava, kroupy, náraz vozidla, zemětřesení atd.


Pro zpracování nabídky, prosíme vyplnit tento dotazník :
 
 
« jdi zpět|tisk