Skip Navigation
 

SLUŽBY - NABÍDKA

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ (HAV)

Tento druh pojištění se sjednává na novou, nebo obecnou (tržní) cenu vozidla tzn. vozidlo nelze u žádné pojišťovny podpojistit !!! Tržní cenu vozidla jsem schopen určit velmi přesně díky dostupným výpočtům a doporučením u jednotlivých pojišťoven. Dále porovnáním na doporučených prodejních webech s vozidly jak v ČR, tak i po Evropě.

Základní pojistná rizika jsou havárie/poškození vozidla, které se stane i vlastní vinou. Dále odcizení vozu nebo jeho části ( rádia, kol atd.), poškození vandalem nebo živelní událost ( požár vozu, kroupy, pád stromu apod.). Pojišťovny umožňují i různé kombinace jednotlivých nabízených rizik.p>

Absence havarijního pojištění může znamenat v mnoha případech výraznou finanční ztrátu. Nabourání vašeho vozu na parkovišti jiným vozidlem, které ujede nebo nehoda, kde není plněno z povinného ručení viníka je tímto příkladem (ne vždy určí komise odboru dopravy u těžších havárií, které šetřila Policie toho správného viníka).


Nabídka s doporučením umístění této pojistky k jedné max. 2 pojišťovnám je z naší strany zdarma. Za komplexní nabídku havarijního pojištění včetně různých možných dodatkových připojištění až od 10 pojišťoven (Česká pojišťovna, Kooperativa, Allianz, Česká podnikatelská pojišťovna, Generali, UNIQA, Direct, AXA, Slavia, ČSOB a Wüstenrot pojišťovna, Hasičská vzájemná) účtuji zálohově 500,-Kč, které v případě následné realizace tohoto produktu rádi vrátím. Jelikož se jedná ve většině případů o tak zvané segmentované pojištění (vliv na cenu má například adresa trvalého bydliště, věk pojistníka, poměr kW a celkové hmotnosti vozidla, druhu a typu vozidla, stáří vozidla atd.) prosím o vyplnění níže uvedených dotazníků.


Doporučuji havarijně pojišťovat i vozidla starší (např. 10-ti letá). Pro mnohé klienty by mohla být likvidační jakákoli pojistná událost, kdy následně nebudou mít ze svého rodinného rozpočtu na opravu. Mezi lidmi kolují fámy, že plnění amortizováno, ale opravdu tomu tak není. Jediným omezením výše plnění je stávající tržní cena vozidla.


Naopak v případě, že Vás někdo nabourá a plnění jde z povinného ručení viníka, tak toto je u vozidel starších nebo u vozidel které mají najeto hodně kilometrů likvidací AMORTIZOVÁNO !!!!!!


Mnoho lidí si myslí, že není důležité připojišťovat čelní sklo, zavazadla ( např. proti odcizení ), náhradní vozidlo nebo třeba lepší asistenční službu ( např. odtah porouchaného vozidla ). Bohužel někteří z nich se už přesvědčili, že i tyto nepříliš drahé položky dokážou klientovi v případě události ušetřit klientovi nemalý peníz.


Pro Vaše potřeby jsem připravil na vyplnění dva formuláře. První slouží k základní nabídce s tím, že cenu vozidla v případě poptávky i havarijního pojištění, určujete Vy. Druhý formulář je rozšířen o podrobnou specifikaci (výbavu) vozidla. Zde určím a následně i s Vámi zkonzultuji obecnou (tržní) cenu vozidla. Toto neplatí u nových vozidel. Zde je potřeba doložit kompletní fakturu za vozidlo kde je zohledněna jak výbava, tak i případná akční sleva. Doporučuji i podle našich zkušeností vyplnit preventivně oba formuláře s tím, že duplicitní kolonky stačí vyplnit jen jednou. 
 
« jdi zpět|tisk